UPRAVA

Adresa:Kozarskih Brigada bb, Gradiška, 78400

Radno vrijeme: 07.30-15.30 ponedeljak-petak

Telefon: 051/825-262

Faks: 051/825-262

Elektornska pošta: protivgradnapreventivars@gmail.com

DIREKTOR

Tihomir Dejanović   051/825-260

Odjeljenje za opšte i administrativne poslove

Danijel Stojanović, Rukovodilac odjeljenja za opšte i administrativne poslove, 051/825-262

Odjeljenje za pravne poslove

Branka Strunić Vasiljević, Rukovodilac odjeljenja, 051/813-167

Odjeljenje za planiranje i razvoj

Vladimir Petrović, Rukovodilac odjeljenja, 051/890-020

Odjeljenje za finan. i računovodstvene poslove

Bojan Ćetojević, Rukovodilac odjeljenja, 051/825-261