Za Vas smo na sistematičan način predstavili metode, sisteme i iskustva odbrane od grada kod nas te u zemljama okruženja, Evrope i svijeta. Na cjelovit, sistematičan i studiozan način, a na bazi dostupne literature i izvora, na jednom mjestu sistematizovali smo građu o gradu kao nepogodi i protivgradnoj zaštiti u svijetu i što je jako bitno približili je širokom krugu zainteresovanih.

Ovo je posebno bitno iz razloga što veliki broj ljudi nema infromaciju i saznanja o načinu funkcionisanju protivgradne zaštite, odnosno protivgradne preventive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Sem toga, sajt će biti od koristi đacima i studentima u nadogradnji znanja iz oblasti Agrometeologije i Klimatologije.

Vezano za djelatnost zaštite od grada, i približavanje problematike širem auditorijumu ističemo: kako putem medija tako i iz naučnih krugova, često se govori o klimatskim promjenama, sa čijim ishodom se dosta spekuliše. Pri tome se kao njihov uzrok najčešće spominju antropogene aktivnosti temeljene na „prljavim” tehnologijama. Bilo da ishod navedenih promjena bude globalno zatopljenje ili globalno zahlađenje, o čemu se pomenuti naučni krugovi spore, činjenica jeste, da savremeno čovječanstvo, sa manje više uspjeha, pokušava da ukroti prirodu i stvori za sebe što lagodnije životno okruženje. U takve, čovjeku korisne, aktivnosti svakako spadaju i aktivnosti modifikacije vremena pri čemu se prije svega misli na stimulaciju padavina i zaštitu od grada a svakako ne smijemo izostaviti ni rasturanje magle i zaštitu od mraza. Bosna i Hercegovina tj. Republika Srpska nalazi se u geografskim širinama gdje je pojava olujno-grmljavinskih nepogoda praćenih gradom, prije svega u proljeće i ljeto, dosta česta.

Pojava grada je potencijalna opasnost na koju moramo računati, prvenstveno sa aspekta provođenja naučnih aktivnosti na preventivnom sprečavanju ove štetne pojave i umanjenju šteta od iste.

Aktivnosti na zaštiti od grada u svijetu provode se pod paskom Svjetske meteorološke organizacije u preko 40 zemalja. U poslednjih pola vijeka, kao naučno zasnovana metoda, sa kojom se praktično ima najviše uspjeha u sprečavanju pojave grada, razvijena je metoda konkurencije. Pomenuta metoda podrazumjeva tretiranje tj. zasijavanje olujno-gradonosnih oblaka reagensima, prije svega srebro-jodidom (AgJ) kao u svijetu najzastupljenijim reagensom.

U našoj zemlji se djelatnost zaštite od grada, metodom konkurencije tj. raketama sa reagensom na bazi srebro-jodida, obavlja preko 40 godina. Time smo se svrstali u red najrazvijenijih zemalja svijeta po pitanju iskustva u korištenju tehnologije modifikacije vremena.

Djelatnost na preventivnom sprečavanju pojave grada, prvenstveno u Republici Srpskoj, je rame uz rame sa sličim projektima u SAD i Rusiji a čak i ispred sličnih projekata u pojedinim zemljama Evropske unije. Pri tome se mora naglasiti da se kod nas, ponajviše iz razloga dugogodišnjeg iskustva korištenja u svijetu provjerene i dokazane tehnologije protivgradnih raketa kao nosioca reagensa na bazi srebro-jodida, postižu slični i bolji rezultati sa daleko manjim finansijskim ulaganjima.