За Вас смо на систематичан начин представили методе, системе и искуства одбране од града код нас те у земљама окружења, Европе и свијета. На цјеловит, систематичан и студиозан начин, а на бази доступне литературе и извора, на једном мјесту систематизовали смо грађу о граду као непогоди и противградној заштити у свијету и што је јако битно приближили је широком кругу заинтересованих.

Ово је посебно битно из разлога што велики број људи нема инфромацију и сазнања о начину функционисању противградне заштите, односно противградне превентиве у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Сем тога, сајт ће бити од користи ђацима и студентима у надоградњи знања из области Агрометеологије и Климатологије.

Везано за дјелатност заштите од града, и приближавање проблематике ширем аудиторијуму истичемо: како путем медија тако и из научних кругова, често се говори о климатским промјенама, са чијим исходом се доста спекулише. При томе се као њихов узрок најчешће спомињу антропогене активности темељене на „прљавим” технологијама. Било да исход наведених промјена буде глобално затопљење или глобално захлађење, о чему се поменути научни кругови споре, чињеница јесте, да савремено човјечанство, са мање више успјеха, покушава да укроти природу и створи за себе што лагодније животно окружење. У такве, човјеку корисне, активности свакако спадају и активности модификације времена при чему се прије свега мисли на стимулацију падавина и заштиту од града а свакако не смијемо изоставити ни растурање магле и заштиту од мраза. Босна и Херцеговина тј. Република Српска налази се у географским ширинама гдје је појава олујно-грмљавинских непогода праћених градом, прије свега у прољеће и љето, доста честа.

Појава града је потенцијална опасност на коју морамо рачунати, првенствено са аспекта провођења научних активности на превентивном спречавању ове штетне појаве и умањењу штета од исте.

Активности на заштити од града у свијету проводе се под паском Свјетске метеоролошке организације у преко 40 земаља. У последњих пола вијека, као научно заснована метода, са којом се практично има највише успјеха у спречавању појаве града, развијена је метода конкуренције. Поменута метода подразумјева третирање тј. засијавање олујно-градоносних облака реагенсима, прије свега сребро-јодидом (АgЈ) као у свијету најзаступљенијим реагенсом.

У нашој земљи се дјелатност заштите од града, методом конкуренције тј. ракетама са реагенсом на бази сребро-јодида, обавља преко 40 година. Тиме смо се сврстали у ред најразвијенијих земаља свијета по питању искуства у кориштењу технологије модификације времена.

Дјелатност на превентивном спречавању појаве града, првенствено у Републици Српској, је раме уз раме са сличим пројектима у САД и Русији а чак и испред сличних пројеката у појединим земљама Европске уније. При томе се мора нагласити да се код нас, понајвише из разлога дугогодишњег искуства кориштења у свијету провјерене и доказане технологије противградних ракета као носиоца реагенса на бази сребро-јодида, постижу слични и бољи резултати са далеко мањим финансијским улагањима.