Швајцарска је земља са дугом традицијом противградне заштите. Заштита противградним ракетама малог домета врши се од 50-их година XX вијека. У Швајцарској су проведени бројни научни експерименти везани за ову област, нарочито у одређивању критеријума за засијавање облака и испитивању ефикасности различитих врста реагенса. Повод за поменуте радње су велике штете од града које сваке године погађају ову земљу. По извјештајима Швајцарског „ECA“ везаном за осигурање истиче се да је од 1990. године стални пораст штета од града. Наводи се да су штете за 2009. годину износиле 320 милиона швајцарских франака (1еуро=1,2 франка). Само дана 23.07.2009. године у кантонима:  „Friboure“, „Lucern“, „Bern“ i „Vaud“ град, величине пинг-понг лоптице, је нанео штету од 140 милиона франака. Од наведене цифре 90% штета се односило на покретну и непокретну имовину, а свега 10% на пољопривреду. Дана 05.07. 1999. године у Швајцарској је забиљежено падање града пречника 75 мм и тежине 280 грама. Новији је примјер из Базела, гдје је 07.06.2012. године падао град величине лоптице за голф.

Примјери зрна града, интензитета падања и штета од града у Швајцарској

Данас је заштита од града у Швајцарској организована на нивоу регионалних удружења која су органиована у Централном региону „Emental“, региону „Bern“ и „Solothurniš“ и региону Источна Швајцарска. Највеће удружење је Удружење за противградну заштиту Источне Швајцарске које покрива кантоне „Turgau“ и „Sent Galen“, тачније 40 општина у ова два кантона. Удружење функционише на добровољној основи и вуче коријене од Удружења противградне заштите „Тургау“ основаног 1951. године. У садашњем облику Удружење постоји од 1999. године од када је почео пробни рад који је трајао до 2007. године. Поред волонтерског рада стрелаца, Удружење наплаћује чланарину од 6 франака по хектару обрадиве површине (2008. године чланарина је била 4,5 франака) а дио средстава се обезбјеђује од локалних управа у систему. Средства се у највећој мјери троше за набавку противградних ракета. Противградне ракете, у четири модела, се призводе у Швајцарској и коштају од 120 до 160 франака зависно од модела. Буџет удружења по последњим подацима из штампе је достигао износ од 373 612 франака (2008. године 150 000 франака). Повећање средстава у буџету је било нужно из разлога куповине већег броја ракета. У Удружењу процјењују да им у једној сезони заштите од града треба 2000 ракета за брањено подручје величине 1500 км², док је у ранијем периоду набављано до 1700 комада.

Картографски приказ швајцарских зона по величини просјечних зрна града за 50 година
Картографски приказ швајцарских зона по броју дана са појавом града за 11 година
Типови швајцарских противградних ракета и начин паковања у амбалажу

На поменутом брањеном подручју је распоређено 196 противградних станица за испаљивање противградних ракета са преко 230 обучених стрелаца – добровољаца. Најава градоопасних облака долази са неколико центара за координацију акција са којих долазе наредбе за пуцање на основу радарских слика метеоролошких радара. Са поменутих центара се врши и праћење летова ваздухоплова у координацији са контролом летења.  Удружење не посједује властите метеоролошке радаре већ путем интернета користи услуге метеоролошке службе Швајцарске конфедерације.

Центар за координацију и радарске слике Швајцарских метеоролошких радара

У употреби су, како је поменуто и раније, четири типа ракета швајцарске производње. Ракете су малог домета и носе 410 грама реагенса са 15% сребро-јодида. Тип-1 ракете су вертикалног домета до 1000 метара, Тип-2 су вертикалног домета до 1250 метара, Тип-3 ракете су вертикалног домета до 1500 метара ( тежине су 890 грама), Тип-4 су вертикалног домета до 1800 метара. ракете су развијене у Швајцарској, за сада се не извозе, а по писању медија догодило се неколико инцидената, везаних за падове ракета али срећом без посљедица по људе. Последњих неколико година се за куповину ракета у Источној Швајцарској издвајало око 160 000 франака  годишње.

Картографски приказ брањеног подручја Источне Швајцарске

У Удружењу Источне Швајцарске сматрају да су резултати њиховог рада умањење штета на брањеном подручју од 19 милона франака годишње.

Противградна ракета Тип-3, шематски приказ и положај у лансеру пред испаљење

Како су и у осталим дјеловима Швајцарске олује са грмљавином и градом честе, бројни су захтјеви за помоћ Удружњу Источне Швајцарске, у оснивању  сличних удружења  за  противградну  заштиту. Приоритет  који  су  себи поставили  у удружењу за противградну заштиту Источне Швајцарске јесте укључивање преосталих општина са кантона „Turgau“ и „Sent Galen“, како би се створила компактна брањена територија.

Обука стријелаца за рад са противградним ракетама

ИЗВОРИ:

  1. B. Federer, W. Schmid and A. Waldvogel, The Design of Grossversuch IV, a Randomized Hail Suppression Experiment in Switzerland, Zürich, Switzerland 1977.
  2. Christoph Heer, Ein erfolgreiches Hagelabwehr- Jahr 2008
  3. Christian Jud, Ostschweizer Hagelabwehr gilt schweizweit als vorbildlich Professionalität und Erfahrung, st.galler bauer 11 – 2008
  4. Christian Jud, In der Schweiz einzigartig koordinierte Hagelabwehr, thurgauer bauer 36-2007