Канцеларије управе и осталих одјељења ЈП “Противградна превентива РС” налазе се у Градишци, у Улици Козарских биргада б.б. (зграда водовода)