50 година искуства

Преко 50 година искуства у модификовању временских услова.

2 радара 3 противградна центра

Два савремена метеоролошка радара и три радарска центра за покривеност читаве БиХ.

43 локалне самоуправе

Брањени териториј се простире на преко 1.450.000 хектара у 37 локалних самоуправа у РС, 5 локалних самоуправа у ФБИХ и Дистрикту Брчко.

302 противградне станице

Ракетно засијавање као и засијавање са земље генераторима потенцијално градоносних облака уз помоћ 158 мануелних и 144 аутоматске лансирне станице, као и 80 аутоматских генератора, чини густу мрежу над брањеном територију.

О нашем Предузећу...

Путем нашег сајта можете добити основне податке о нама, актуелностима у сезони, извјештајима о праћењу и дејствима на градоопасну облачност, правној регулативи по којој функционишемо те се упознати са дјелатношћу заштите од града из перспективе нашег 40-огодишњег искуства. Такође можете добити информације како нас контактирати, те путем линкова приступити актуелним радарским и сателитским сликама облачности…

Још о нашем Предузећу

Историјат заштите од града у Републици Српској

Почевши од 1970. године, у БиХ се спроводи организована заштита од града. Наиме, од те године се, под руководством Републичког хидрометеоролошког завода у Сарајеву проводила противградна заштита на 59 826 хектара у општинама: Градачац, Босански Шамац и Орашје. До 1980. године у поменути систем се укључила и општина Модрича, чиме је укупно брањено 73 326 хектара. Систем је располагао са два радара 3Мк7 смјештених у Градачцу и 28 лансирних мјеста за ракете. Методологија рада се заснивала на уношењу реагенса на бази сребро-јодида (АгИ), путем противградних ракета. Наведени систем је престао са радом почетком грађанског рата у Босни и Херцеговини, 1992. године. Паралелно са претходно поменутим системом противградне заштите под руководством РХМЗ Сарајево односно независно од њега…

Још о историјату

Модернизација противградне РС

БУДУЋНОСТ ЈЕ ВЕЋ ПОЧЕЛА

Влада РС, односно ресорно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, на основу усвојене „Стратегије развоја противградне заштите РС” поставило је циљ да модернизује и прошири систем противградне заштите на цјелокупно подручје Републике Српске. На основу наведене Стратегије израђени су Идејни пројекат и Елаборат, Пројекта „Успостављања техничко метеоролошког сервиса и модернизација система противградне заштите Републике Српске”…

Још о модернизацији

Зашто противградна?

Превентивно дјеловање на градоносне облаке

Уз правовремено спроведено дејство, могућност смањивања као и потпуног уклањања појаве града, зависно од околности. Самим тим и смањивање или елиминисање штета проузрокованих градом.

24 часовна покривеност неба

24 часовно праћење неба, 365 дана у години

24 часовне информације о олујама

24 часа, за вријеме противградне сезоне, од 15.04. до 15.10. информације о олујним системима, њиховом интензитету, кретању, као и додатни подаци о засебним ћелијама које се налазе унутар тих система. 

Најновије информације